Festiwal Sportów Zbójnickich

Festiwal Sportów Zbójnickich

Góralska Agencja Eventowa GÓRALOMANIA.pl, Zbójnickie Group oraz Karpackie Zbóje w dobie XXI wieku bazując na faktach historycznych i dużej wiedzy na temat szeroko pojętego zbójnictwa karpackiego opracowała unikatowy  program  eventu  dla  korporacji, klienta  instytucjonalnego - Festiwal Sportów Zbójnickich. To  istny HIT sprzedażowy w roku 2016!  

Ponieważ nikt nie opracował do tej pory zasad i stylu sportów zbójeckich Zbójnickie Group i Karpackie Zbóje ma duże możliwości i pole do improwizacji. Zabawy zbójnickie w dawnych czasach spełniały różnorakie funkcje, wśród których podstawowe to: funkcja rekreacyjna, społeczna, obrzędowo - magiczna. 

Tańce, uczty i zabawy wypełniały wolny czas, dawały odprężenie psychiczne po wymagających stałego napięcia akcjach, odwrotach, ukrywaniu się itp.

Z  kolei  funkcja  społeczna pojawia  się  w  tych  momentach,  kiedy  zabawa  służy  do  podkreślenia  odrębności  grupy  (np.  taniec  zbójnicki w karczmie), demonstrowania siły, sprawności, bogactwa. Zbójnicy chętnie popisywali się karkołomnymi, wymagającymi ogromnej wprawy i zręczności figurami zbójnickiego, płacili złotem muzykantom w karczmie itp.

Co do trzeciej funkcji, obrzędowo-magicznej, przejawia się ona tylko w niektórych momentach i z reguły nie uświadamiają jej sobie sami zbójnicy. Przykładem może być zabawa na miejscu napadu, która przeradza się w prawie że magiczny obrzęd po zwycięstwie - np. taniec. Magiczny charakter zdają się mieć też niektóre teksty pieśni, brzmiące niekiedy jak zaklęcie czy modlitwa.

Przewidziany czas trwania Festiwalu Sportów Zbójnickich: 5h (z przerwami).
Zabawy,  konkursy  sprawnościowe  przeprowadzą  zbójnicy  ze zbójnickiej  drużyny  rekonstrukcyjnej  Karpackie  Zbóje.

Skład  grupy: harnaś (prowadzący),  zbóje,  góralki  +  kapela  góralska,  gawędziarz, baca,  sędzia  Wielki  Zbój,  DJ  Janosik,  przewodnicy  górscy  tatrzańscy, beskidzcy, GOPRowcy, ratownik medyczny, pilot wycieczek, obsługa techniczna (w tym akustyk). Około 20/ 25 os. 

FORMUŁA / EGZAMINY ZBÓJECKIE / WERBUNEK DO KOMPANII ZBÓJNICKIEJ 
KARPACKIE ZBÓJE

Fto się fce ze mnom bić,
Moze sie sprógować,
Bedom się mu kości
W torbie marynować.

W  dawnych  czasach członkiem zbójnickiej kompanii mógł w zasadzie zostać każdy, kto posiadał wymagane do tego predyspozycje. Kandydat musiał  się  wykazać  dużą  siłą  fizyczną,  umieć  biegać,  skakać,  doskonale  posługiwać  się  bronią,  wykazać  się  odwagą,  posiadać umiejętność działania w grupie, dotrzymywać danego słowa itp.
Wszystkie te cechy zostały wyolbrzymione przez folklor słowny całych Karpat i zajęły ważne miejsce w micie zbójnickim, nadając tu postaciom zbójników cechy nadludzi.
Typowym przykładem takiego  wątku jest opowiadanie jak harnaś  przyjmował do  swojej bursy  zbójeckiej nowych zbójników (popularny  motyw na Podhalu  i  Spiszu). 

Przyjmowanemu  do  kompanii zbójeckiej Wojtkowi Błyskawicy harnaś każe podskoczyć między dwoma smreckami, jedną ręką odciąć ciupagą wierzchołek jednego drzewa, drugą równocześnie odstrzelić z pistoletu wierzchołek drugiego, a następnie poleca adeptowi ukraść woły ...grófowi ze dworu, ale zeby sie obeslo bez krwi i bez bitki.

Nabór nowych członków do zbójnickich towarzystw odbywał się w zasadzie w dwojaki sposób: albo kandydaci na zbójników ubiegali się o przyjęcie do istniejącej już kompanii, albo też harnaś werbował nowych członków do swojego towarzystwa. 

Karpackie Zbóje podczas Festiwalu Sportów  Zbójnickich  przyjęli  formułę  werbunku  nowych  członków  do  kompanii  zbójeckiej  na  podstawie  licznych  zadań sprawnościowych i umysłowych (logicznych).

W całym folklorze słownym Karpat jednym z bardziej rozpowszechnionych motywów jest moment przyjmowania nowego członka do zbójnickiego towarzystwa. Kandydat był poddawany swego rodzaju egzaminowi, w czasie którego harnaś i pozostali członkowie grupy sprawdzali jego sprawność fizyczną, odwagę, wytrzymałość na ból itp. 

Popis ten obejmował strzelanie do celu, skoki, rzucanie nożem czy ciupagą, w niektórych relacjach mowa o braniu rozżarzonych węgli do ręki.

Gdy harnaś werbował sam nowych członków do swojego towarzystwa, opierał się głównie na własnych obserwacjach i relacjach pozostałych zbójników o kandydacie. 
Propozycja harnasia, złożona osobiście lub za pośrednictwem któregoś z towarzyszy, uważana była za wielkie wyróżnienie i prawie nigdy nie była odrzucana. Kandydaci na zbójników, bez względu na to w jaki sposób znaleźli się w zbójnickim towarzystwie, składali przysięgę na ręce harnasia w obecności całej kompanii.

Informacje techniczne:

Uczestnicy  imprezy  będą  podzieleni  na  kilka  rywalizujących  ze  sobą  grup  z  podobnym  zakresem  programowym. 

Interdyscyplinarny  program Festiwalu Sportów Zbójnickich opierał się będzie na elementach rywalizacji sportowej, survivalu, zbójnickim programie rozrywkowym. 
Podczas  imprezy  organizowane  będą  dla  uczestników  gry,  zabawy  i  konkursy  zbójnickie z  atrakcyjnymi  nagrodami.  Celem  Festiwalu  Sportów Zbójnickich jest zintegrowanie zespołu jak również nabycie cennej wiedzy o zjawisku zbójnictwa karpackiego i szeroko pojętej góralszczyźnie. 

Podczas Festiwalu Sportów Zbójnickich organizowane będą różne formy treningu  sportowo –zbójnickiego, elementy  szkoły przetrwania, survivalu. Uczestnicy Festiwalu będą mogli uczestniczyć w zbójeckich śpasach, zbójeckich próbach, nauczyć się podstaw życia zbójnickiego, m.in.  gotowania  potraw  regionalnych,  wyrobu  oręża  zbójnickiego,  budowy  szałasu  leśnego  itd.  Wszystko  to  okraszone  jest  doskonałym  humorem i atmosferą, o którą dba zbójecka banda Karpackie Zbóje na czele z harnasiem Zbójnickiego Szlaku.
Zwycięska drużyna zostanie uroczyście przyjęta do kompanii zbójeckiej Karpackie Zbóje. Będzie to dla drużyny wielkie wyróżnienie. Na końcu drużyna odczyta rotę przysięgi zbójeckiej. 

Zaprzysiężenie nowego zbójnika przez hetmana zbójnickiego będzie nie lada wydarzeniem. To bardzo uroczysta chwila, która odbędzie się po odbyciu wszystkich prób zbójeckich. Każdy nowy adept zbójeckiego rzemiosła złoży przed hetmanem uroczystą przysięgę, która będzie brzmiała następująco: 

„Ja przysięgam na topór gromowy wami na twoją ciupagę, hetmanie, i wam, chwalebne towarzystwo, panowie zbójnicy. Będę was słuchać, harnasiu i wiernie towarzyszyć wam, bracia zbójnicy. Nic nigdy nie wydam, choćby mnie w pańskiej katowni nękano, ćwiartowano i palono. Gdybym przysięgi nie dotrzymał, niech mnie nie mija na ziemi i pod ziemią ten topór gromowy i ta broń zbójnicka. Tak niech się stanie. Hej”.

Za  udział  w  zbójeckich  zabawach  integracyjnych  są  przewidziane zbójnickie  gadżety,  nagrody  w  postaci  pamiątek  regionalnych, certyfikaty zbójnickie oraz zbójnicki dukat na szczęście! Na specjalne życzenie możliwość zrobienia „zbójnickich glejtów pamiątkowych” dla uhonorowania najważniejszych postaci imprezy. Gwarantujemy, że właśnie Wasza impreza będzie pełna atrakcji i niezapomnianych zbójeckich wrażeń! Podczas tej imprezy w pełni się zintegrujecie w tańcu i przy wspólnym suto zastawionym regionalnym jadłem stole. Waszą imprezę wzbogacimy o najlepszą muzykę góralską, śpiew, taniec  i  liczne dodatkowe zbójnicko –góralskie atrakcje! Hej!

Nasza impreza to gwarancja zadowolenia każdego uczestnika. Imprezę poprowadzi profesjonalny wodzirej po góralsku, zagra kapela góralska Karpackie Zbóje, a DJ Janosik poprowadzi folkowo –zbójecką dyskotekę z VIDEOKARAOKE.

Zbójnicy planują kolejną wyprawę. Przyłączcie się do nich! Grupy integracyjne zapraszamy na Zbójnicki Szlak Przygody! 

Strzeżcie się, bo czekają Was ryzykowne przygody. Poznajcie zbójeckie obyczaje i nauczcie się góralskich tańców. Być może zdobędziecie zaufanie herszta i zostaniecie przyjęci do bandy. Kozdy z Wos jak zbójnik będzie sie musioł wykozać sprytem, inteligencjom, sprawnościom fizycnom i łodwagom. Tak zeby ze swoim łupem, plecokiem pełnym wrażeń, wrócił scośliwy ku chałupie! Hej!

Zapraszamy na nasze strony internetowe www.zbojnickie.pl www.goralomania.pl www.karpackiezbpoje.pl

Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe
Kapela góralska
Napady zbójnickie
Imprezy integracyjne
Eventy firmowe